ผจญภัย เส้นทางสายไหมสายใต้ สู่คาราโครัมไฮเวย์ (Part 2)

บนเส้นทางสายไหมตอนใต้ สู่ถนนสูงเสียดฟ้า คาราโครัมไฮเวย์ (Part 2)

 หลังข้ามทะเลทรายอันเวิ้งว้างบนทางคาราวานของเส้นทางสายไหมตอนใต้ (Southern Silk Road) เข้าสู่ด่านพรมแดนกุนจีราบ จุดเริ่มต้นการเดินทางจาก เมืองคัชการ์ (Kashgar) หรือคาสือของจีน สู่ เมืองอิสลามาบัด (Islamabad) ในปากีสถาน ไปตามเส้นทางสายคาราโครัมไฮเวย์ (Karakorum Highway) ถนนสายมิตรภาพระหว่างปากีสถานและจีน ผ่านเมืองน้อยใหญ่โดยมีปลายทางคือ กรุงอิสลามาบัด เมืองหลวงแห่งใหม่ของปากีสถาน

ด่านพรมแดนกุนจีราบ (Khunjerab Pass)

ในช่วงเขตรอยต่อระหว่างปากีสถานและจีน เป็นที่ตั้ง ด่านพรมแดนกุนจีราบ ด่านพรมแดนที่สูงที่สุดในโลก ด้วยความสูง 4,730 เมตร หรือประมาณ 16,000 ฟุตเหนือระดับน้ำทะเล ซึ่งเป็นจุดที่มีความสูงที่สุดบนถนนหลวงลอยฟ้าคาราโครัม พรมแดนช่องเขากุนจีราบนี้เปิดให้มีการเดินทางข้ามแดนได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 1986 เป็นต้นมา

โดยช่องเขากุนจีราบนี้ตั้งอยู่เขต อุทยานแห่งชาติกุนจีราบ (Khunjerab National Park) เขตอนุรักษ์พืชพันธุ์ไม้ป่า รวมทั้งสัตว์ป่าสงวนหาดูยาก เช่น แกะมาร์โคโปโล แพะภูเขา เสือดาวหิมะ เป็นต้น

เส้นทางสายคาราโครัม (Karakoram Highway)

บนทางหลวงลอยฟ้าที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดของโลกเส้นทางหนึ่ง คาราโครัมไฮเวย์ตัดผ่านจุดบรรจบกันของเทือกเขาคาราโครัม เทือกเขาฮินดูกูช เทือกเขาคุนหลุน เทือกเขาหิมาลัย และเทือกเขาปามีร์ (ที่ตั้งของ K2 ยอดเขาสูงอันดับ 2 ของโลก)

จีนและปากีสถานตกลงที่จะสร้างเส้นทางนี้ในปีค.ศ. 1964 โดยมีเทือกเขาคาราโครัมเป็นเส้นแบ่งแนวตามธรรมชาติขวางอยู่ หลังจากจีนได้สร้างในส่วนตั้งแต่เมืองคัชการ์ (ประเทศจีน) มาถึงเมืองกุลมิท ประเทศปากีสถาน เสร็จในปีค.ศ. 1979 ปากีสถานก็สร้างต่อตั้งแต่เมืองกุลมิทตอนใต้ลงไปจรดเมืองราวัลพินดี กระทั่งแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1982 พร้อมกับเปิดให้เป็นเส้นทางสาหรับการท่องเที่ยว

หลังความร่วมมือกันสร้างถนนไต่หลังคาโลกซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมประเทศปากีสถานและจีนเข้าไว้ด้วยกัน เส้นทางสายคาราโครัมก็กลายเป็นเส้นทางไฮเวย์ข้ามประเทศที่สูงที่สุดของโลก และยังเป็นหนึ่งในเส้นทางที่สร้างยากที่สุดของโลก เพราะลัดเลาะไปบนเขาสูงชัน ผ่านโตรกผา หุบเขา และทะเลสาบแสนสวย จากเมืองแอบบอตทาบัดของปากีสถาน รวมทั้งเมืองกิลกิต เมืองคาริมาบาด หมู่บ้านพาสสุ จนถึงด่านกุนจีราบ แล้วเชื่อมต่อออกไปจนถึงเมืองคัชการ์ของจีน รวมระยะทางกว่า 1,300 กิโลเมตร ซ้อนทับรอยเส้นทางสายไหมโบราณในอดีต โดยในภาษาจีนเรียกเส้นทางนี้ว่า คาราคุนหลุนซานไฮเวย์ (Karakunlunshan Highway)

เมืองพาสสุ (Passu)

เมื่อผ่านด่านพรมแดนกุนจีราบเข้าสู่ เมืองซอสท์ (Sost) เมืองพรมแดนเมืองแรกของปากีสถาน ที่มีชาวจีนเดินทางมาทำการค้าและแวะพัก สามารถเดินทางต่อสู่ เมืองพาสสุ (Passu) ที่ตั้งอยู่บนความสูง 2,400 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ระหว่างทางแวะถ่ายรูปธารน้ำแข็งที่ไหลเลื่อนมาจนติดถนนหลวง ยอดเขาหิมะและภูเขาสูงรูปทรงแปลกตามากมาย ป่าเปลี่ยนสี นาขั้นบันได บ้านเรือนของชาวกุลมิต พร้อมสูดอากาศบริสุทธิ์ท่ามกลางบรรยากาศเงียบสงบดั่งดินแดนเทพนิยายบนสรรค์

ไฮไลต์บนเส้นทางเมืองพาสสุคือการเที่ยวชมธารน้ำแข็งสุดขอบฟ้าขนาดมหึมา 2 แห่งคือ ธารน้ำแข็งสีขาว (White Passu Glacier) และ ธารน้ำแข็งสีดำบาทูร่า (Black Batura Glacier) รวมทั้ง เทือกเขาพาสสุ (Passu Cones) หรือเทือกเขาฟันเลื่อย (Cathedral Mountain) ที่มียอดแหลมหลายยอดในภูเขาเดียว ซึ่งแต่ละแห่งล้วนยิ่งใหญ่และสวยงามแปลกตา ควรค่าแก่การไปเยี่ยมชมสักครั้งในชีวิต

หุบเขาฮอปเปอร์ (Hopper Valley)

ระหว่างหนทางมุ่งสู่หุบเขาฮอปเปอร์ซึ่งเต็มไปด้วยธรรมชาติที่สวยงามทั้งยอดเขาสูง ธารน้ำแข็งทอดยาว และทะเลสาบสีน้ำเงินสวยงาม อันได้แก่ ยอดเขา Mair ยอดเขา Rush ยอดเขา Kapal มีธารน้าแข็ง Hoper และ Barpu ที่ช่วยให้ทะเลสาบ Rush สวยงามยิ่งขึ้น ไฮไลต์คือ ธารน้ำแข็งฮอปเปอร์ (Hopper Glacier) ความยาวประมาณ 38 กิโลเมตร ซึ่งสามารถเดินบนธารน้ำแข็งได้อย่างใกล้ชิด นับเป็นประสบการณ์อันยากจะลืมเลือน

จากนั้นแวะชมหมู่บ้านนาการ์ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองและชมธรรมชาติอันงดงามของ หุบเขานาการ์ Nagar Valley ซึ่งมาจากนครา หรือนคร ตั้งอยู่บนความสูง 2,438 เมตรจากระดับน้ำทะเล สัมผัสความงามของใบไม้หลากสี ทั้งแอปปริคอท เชอร์รี่ แอปเปิล ซึ่งเปลี่ยนสีเป็นเหลือง ส้ม แสด แดง ทั่วทั้งหุบเขา พร้อมกับวิวสายน้ำสีฟ้าราวกับภาพวาดที่เคลื่อนไหวได้ ก่อนค่อย ๆ ลัดเลาะไปตาม แม่น้ำนาการ์ (Nagar River) พร้อมแวะเก็บภาพตามจุดต่าง ๆ

หุบเขาฮุนซ่า (Hunza Valley)

บนความสูงจากระดับน้ำทะเล 2,438 เมตร คือพื้นที่กว้างไกลกว่า 7,900 ตารางกิโลเมตรของอดีตรัฐอิสระที่มีอำนาจปกครองตนเองมายาวนานกว่า 900 ปี ชาวฮุนซ่าส่วนใหญ่นับถือมุสลิมนิกายอิสมาอีลียะฮ์ (Ismaili Shia) ใช้ภาษาดั้งเดิมคือบูรุศซัสกี (Burushaski) แต่ก็สามารถเข้าใจภาษาอูรดูและอังกฤษได้เป็นอย่างดี อุดมไปด้วยธรรมชาติบริสุทธิ์และสวนผลไม้มากมาย ทั้งแอปริคอท พีช เชอร์รี่ วอลนัท ฯลฯ อยู่ห่างไกลจากมลพิษทั้งปวง จนคนที่นี่มีอายุเฉลี่ยยาวนานติดอันดับต้น ๆ ของโลก

แหล่งท่องเที่ยวสำคัญคือ เมืองบัลติท (Baltit) หรือที่รู้จักกันในชื่อ คาริมาบัด (Karimabad) เมืองหลักที่ตั้ง ป้อมปราการบัลติท (Baltit Fort)ซึ่งมีความเก่าแก่ถึง 750 ปี เคยเป็นพระราชวังหลวงเก่าที่สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมผสมผสานของแคชเมียร์และทิเบต

ทะเลสาบอัตตาบัต (Attabad Lake)

ทะเลสาบนี้มีสีฟ้าสดใสราวกับเทอร์คอยซ์ เกิดจากแผ่นดินถล่มเมื่อปีค.ศ. 2010 ปิดเส้นทางไหลของแม่น้ำฮุนซ่า แผ่นดินถล่มเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 4 มกราคม ค.ศ. 2010 การถล่มทาให้มีผู้เสียชีวิต 20 คนและปิดกั้นการไหลของแม่น้ำฮุนซ่าเป็นเวลา 5 เดือน ทำให้หมู่บ้านที่อยู่บริเวณนั้นถูกน้าท่วม ประชาชนกว่า 6,000 คน จึงต้องมีการอพยพโยกย้ายบ้านเรือน

ทะเลสาบนี้ยังเป็นที่รู้จักกันในชื่อทะเลสาบโกเจา (Gojal Lake) เพราะตั้งอยู่ในหุบเขาโกเจา (Gojal Valley) การข้ามทะเลสาบทำได้เพียงวิธีเดียวคือใช้เรือไม้เท่านั้น ต่อมามีการสร้างอุโมงค์ถนนและเปิดให้ผ่านได้ในเดือนกันยายน ค.ศ. 2015 ช่วยให้ย่นระยะเวลาเดินทางบนเส้นทางคาราโครัมไฮเวย์ได้หลายชั่วโมง

หมู่บ้านกานิช (Ganish Village)

หมู่บ้านเก่าแก่ซึ่งตั้งถิ่นฐานในยุคสายไหมโบราณ ตั้งอยู่ใจกลางหุบเขาฮุนซ่าที่ระดับความสูง 2,440 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ในอดีตเรียกหมู่บ้านนี้ว่า หมู่บ้านนักรบ เนื่องจากมีกษัตริย์และนักต่อสู้หลายคนถือกำเนิดที่นี่ ถนนที่ตัดผ่านหมู่บ้านเป็นรูปตัวเอส (S) ลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นเอกลักษณะเฉพาะของหมู่บ้านนี้เท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นบ้าน ระเบียงบ้าน สวน ล้วนก่อสร้างอย่างประณีต จนได้รับรางวัลยูเนสโกให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ใกล้กับหมู่บ้านยังเป็นที่ตั้งหินโบราณศักดิ์สิทธิ์อีกด้วย

ป้อมอัลติท (Altit Fort)

โบราณสถานที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในแคว้น Gilgit-Baliststan สร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 11 ป้อมอัลติทเคยเป็นที่อาศัยของผู้ปกครองรัฐฮุนซ่าเป็นเวลา 3 ศตวรรษ ก่อนจะย้ายไปยังป้อมบัลติท ตัวป้อมตั้งอยู่บนหน้าผาริมแม่น้ำฮุนซ่า มีหอคอยสูงสูดบนป้อมเรียกว่า Shikari Tower มองลงมาเห็นบ้านเรือนของหมู่บ้านคาริมาบัดเรียงรายตามเนินเขาท่ามกลางหุบเขาฮุนซ่าแบบ 360 องศา สุดลุกหูลูกตา รวมทั้งยังสามารถชมยอดเขาสำคัญ เช่น Ultar Sar, Rakaposhi, Bojahagur Duanasir II, Ghenta Peak, Hunza Peak, Passu Peak, Diran Peak และ Bublimotin (Ladyfinger Peak) อีกด้วย

หุบเขานารัน (Naran Valley)

เส้นทางสายนารันไฮเวย์นั้นมีความสวยงามไม่แพ้คาราโครัมไฮเวย์ เนื่องจากผ่านหุบเขานารันและหุบเขาคากาห์น (Kaghan Valley) ซึ่งเป็นสถานตากอากาศยอดนิยมที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี แม้ในฤดูร้อน อุณหภูมิสูงสุดเพียง 15 องศาเซลเซียสเท่านั้น

ระหว่างทางมุ่งหน้าสู่ เมืองนารัน (Naran) สามารถแวะชม ทะเลสาบลูลูซาร์ (Lulusar Lake) ที่ระดับความสูง 3,410 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล และ ทะเลสาบไซฟุล มูลุก (Lake Saiful Muluk) หนึ่งในทะเลสาบอัลไพน์ที่สูงที่สุดของปากีสถาน บนระดับความสูง 3,224 เมตร (10,578 ฟุต) เหนือระดับน้ำทะเล ตัวทะเลสาบสีน้ำเงินเข้มตัดกับยอดเขาหิมะและธารน้ำแข็งที่รายล้อมเอาไว้ จนภาพตรงหน้ากลายเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติพิสุทธิ์ที่งดงามราวกับอยู่บนสรวงสรรค์

กรุงอิสลามาบัด (Islamabad)

หลังรอนแรมยาวนานบนเส้นทางสายคาราโครัมก็ถึงเวลามุ่งหน้าสู่อิสลามาบัด เมืองหลวงแห่งใหม่ของปากีสถาน ที่ย้ายมาจากเมืองการาจีซางอยู่ทางตอนใต้ ชื่อมีความหมายว่า ที่อยู่ของชาวมุสลิม เนื่องจากอิสลามาบัดตั้งอยู่บนที่ราบสูงโปโตฮาร์ (Potohar) บริเวณเทือกเขามาร์กัลลา (Margalla Hills) ซึ่งเป็นพื้นที่ราบกว้างขวาง ได้รับการวางผังเมืองและออกแบบก่อสร้างอย่างดี แบ่งพื้นที่ออกเป็นโซน ๆ อย่างเป็นระเบียบ ตึกอาคารส่วนใหญ่สร้างเพียงชั้นเดียวเพื่อทัศนียภาพอันสวยงาม ร่มรื่นเขียวขจีด้วยต้นไม้ใหญ่ที่ถูกปลูกเป็นแนว

สถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจในกรุงอิสลามาบัดมีมากมาย เช่น พิพิธภัณฑ์ Lok Virsa Museum หรือ Pakistan National Museum of Ethnology พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ที่รวบรวมเรื่องราวของชาวปากีสถานในยุคโบราณจนถึงปัจจุบัน จัดแสดงความเป็นอยู่และการแต่งกายของชนเผ่าต่าง ๆ รวมทั้งเรื่องราวของการสร้างชาติและประวัติของบุคคลสำคัญของประเทศ

Faisal Mosque มัสยิดไฟซาลเป็นมัสยิดขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของเอเชีย และยังเป็นมัสยิดที่สวยที่สุดและใหญ่ที่สุดในปากีสถาน สามารถจุคนได้ 74,000 คน มีหอเรียกสวดที่สวยงาม 4 หอขนาบข้างอาคารทรงคล้ายกระโจม 8 เหลี่ยม นับเป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานศิลปะแบบโมกุล อาหรับ และเติร์กไว้อย่างงดงาม

Shakarparian จุดชมวิวและสวนสาธารณะบนยอดเขาใจกลางเมืองอิสลามาบัดที่ระดับความสูง 608 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล บนยอดเขาชาคาร์ ปาเรี่ยนแห่งนี้มีจุดชมวิวถึง 2 แห่งคือ ทิศตะวันออกสามารถมองเห็นเขามาร์กาล์ล่า (Margalla Hill) ยอดเขามูร์รี (Murree Hill) ทะเลสาบราวัล (Rawal Lake) เมืองราวัลปินดี (Rawalpindi) และสนามกีฬาจินนาห์ (Jinnah Stadium) ส่วนทิศตะวันตกเป็นที่ตั้ง Pakistan Monumentอนุสรณ์สถานของปากีสถานที่สร้างเป็นรูปดอกบัวตูม

ตักศิลา (Taxila) และซากพุทธสถานโบราณ

ทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐปัญจาบ เป็นที่ตั้งของอดีตราชธานีอันยิ่งใหญ่แห่งแคว้นคันธาระ เมืองตักศิลา (Taxila) อดีตเป็นนครหลวงแห่งแคว้นคันธาระ (Ghandara) เมืองมหาวิทยาลัย ศูนย์กลางการศึกษาศิลปะและวิทยาการแขนงต่าง ๆ ของอินเดียโบราณตั้งแต่ก่อนพุทธกาล เดิมชื่อว่า ตักชาศิลา-Takshasila เป็นภาษาสันสกฤต ต่อมาเมื่ออเล็กซานเดอร์มหาราชรุกรานอินเดียเมื่อ 326 ปีก่อนคริสตกาล ได้มาหยุดพักที่เมืองนี้แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น ตักศิลา-Taxila

ปัจจุบันตักศิลาอยู่ในเขตประเทศปากีสถาน แม้จะคงเหลือเพียงซากปรักหักพัง แต่อดีตพุทธนครโบราณอันรุ่งเรืองแห่งนี้ก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1980 มีสถานที่ท่องเที่ยวห้ามพลาดคือ พิพิธภัณฑ์ตักศิลา (Taxila Museum) เก็บรวบรวมหลักฐานความเป็นอยู่และภูมิปัญญาของชาวตักศิลายุคต่าง ๆ รวมถึงซากสถูปเจดีย์ วัดวาอาราม เหรียญกรีกในยุคสมัยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช และพระพุทธรูปสมัยคันธาระจำนวนมาก

นอกจากนี้ยังมีซากพุทธสถานโบราณสำคัญหลายแห่ง เช่น ซากโบราณสถานจูเหลียน (Jaulian Buddhist Monastery) ซึ่งเป็นวัดหรืออารามโบราณบนเนินเขาความสูง 300 ฟุต บนลานกว้างรายล้อมด้วยกาแพงห้องขนาดเล็ก คงเหลือแต่ฐานพระสถูปให้เห็นและจินตนาการถึงความรุ่งเรืองเมื่อครั้งอดีต

สังฆารามโมห์รา โมราดู (Mohra Moradu Monastery) ซากเจดีย์พุทธและอารามโบราณในหุบเขาของรัฐปัญจาบอันสงบเงียบ ตั้งอยู่ไม่ไกลจากเมืองเซอร์สุขห์ (Sirsukh) ชมฉัตร 7 ชั้นที่ยังคงเก็บรักษาไว้อย่างดี รายล้อมด้วยทิวทัศน์กว้างไกลของขุนเขา เหมาะแก่การเจริญสมถะและวิปัสสนาของเหล่าพระสงฆ์ผู้เคร่งครัด สันนิษฐานว่าที่นี่ถูกสร้างขึ้นครั้งแรกในราวศตวรรษที่ 2 และบูรณะขึ้นอีกครั้งราวศตวรรษที่ 5 ในสมัยของจักรวรรดิกุษาณะ

สนใจเส้นทางเจาะลึกต้นเส้นทางสายไหมและคาราโครัมไฮเวย์
โทร. 09 8885 8842 / 09 8865 2094

 

Close