เอทิโอเปีย เปิดตำนานขุมทรัพย์โซโลมอน

October 16, 2019
Highlight of the month

เอธิโอเปีย ดินแดนที่คนมักคิดถึงความแห้งแล้ง กันดาร และความอดอยาก แต่แท้จริงแล้ว หากศึกษาลึกลงไป ที่นี่คือแหล่งอารยธรรมโลกที่เก่าแก่กว่า 3,000 ปี  ซึ่งได้รับอิทธิพลจากอารยธรรมอียิปต์และกรีกมาแต่โบราณ  อีกทั้งยังมีการขุดพบ “ลูซี่”  ซากมนุษย์ดึกดำบรรพ์ ที่สมบูรณ์และเก่าแก่ที่สุดในโลก  นอกจากนี้ เอธิโอเปียยังเป็นต้นกำเนิดแม่น้ำไนล์ไหลสู่อียิปต์ รวมถึงเป็นแหล่งกำเนิดเมล็ดพันธุ์กาแฟอาราบิก้า ที่แพร่หลายไปทั่วโลก เพียงเท่านี้ก็มากพอให้เราออกเดินทางสำรวจดินแดนแปลกใหม่ไปกับ Planet Blue Travel

LEGEND OF KING SOLOMON’S TREASURE

ขุมทรัพย์กษัตริย์โซโลมอน เป็นตำนานที่พูดถึงกษัตริย์ ผู้ร่ำรวยที่สุดในโลก แผ่นดินของพระองค์อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ ธัญญาหาร บ้านเมืองในยุคนั้น สวยงามวิจิตรตระการตา ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนประดับด้วยทองคำ จนมีผู้เชื่อว่ากษัตริย์โซโลมอนต้องมีเหมืองทองคำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งแน่ๆ

ต่อมานักโบราณคดีค้นพบเหมืองทองร้างขนาดใหญ่ในซาอุดีอาระเบียแห่งหนึ่ง  และสันนิษฐานว่า อาจเป็นขุมทรัพย์ของกษัตริย์โซโลมอน  เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญกล่าวถึง ราชินีแห่งชีบา ซึ่งเป็นที่รักของพระเจ้าโซโลมอน และพระนางมีอาณาจักรใหญ่โตอยู่ในดินแดนอาระเบีย  (ปัจจุบันคือประเทศเยเมนเหนือ)  จึงคิดไปได้ว่า เหมืองทองร้างในซาอุดีอาระเบียนี้ ต้องเป็นเหมืองทองของกษัตริย์โซโลมอนอย่างแน่นอน  แต่แล้วมีข้อสันนิษฐานใหม่เกิดขึ้น  มีนักโบราณคดีชี้ว่า ในสมัยพระเจ้าโซโลมอนมีนักเดินเรือที่เก่งกาจ  ล่องเรือไปถึงแอฟริกา นักโบราณคดีจึงเชื่อว่า ทองของกษัตริย์โซโลมอน ต้องอยู่ที่ใดที่หนึ่งในแอฟริกา อีกทั้ง โอรสของราชินีแห่งชีบา  ที่เกิดจากกษัตริย์โซโลมอน ได้เป็นพระราชาครองแคว้นเอธิโอเปีย ในแอฟริกา ดังนั้น เหมืองทองอันเร้นลับ จึงน่าจะอยู่เอธิโอเปียมากกว่าที่อื่น ๆ มิเช่นนั้น โอรสของกษัตริย์โซโลมอน คงไม่จำเป็นต้องไปครองดินแดนแห่งนั้น  แต่ท้ายสุด ทั้งหมดยังคงเป็นเพียงข้อสันนิษฐาน

ADISABABA 

แอดดีส อบาบา นครหลวงที่เป็นศูนย์กลางทั้งเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง และกำลังพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อให้เทียบชั้นประเทศพัฒนาอื่นๆ ขณะเดียวกันเอธิโอเปียยังได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่เดินทางท่องเที่ยวได้ปลอดภัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

Ethiopia National Museum

จัดแสดงเรื่องราวตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ไว้หลากมุม  มีข้อมูลทางโบราณคดีน่าศึกษามากมาย ในฐานะเป็นแหล่งกำเนิดขอมวลมนุษยชาติ ห้องที่น่าสนใจมาก คือ ห้องลูซี่ Lucy Room  ซึ่งมีโครงกระดูกของลูซี่ อายุราว 3.5 ล้านปี จัดแสดงอยู่ในตู้กระจก ถือว่าเป็น “ผู้หญิง” ที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในโลก

Ethiopia Ethonological Museum

พิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์วิทยาแห่งเอธิโอเปีย  ในอดีตคือพระราชวังที่ประทับของจักรพรรดิเอธิโอเปีย ปัจจุบันตั้งอยู่ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยแอดดีส อบาบา จัดแสดงเรื่องราวของชนเผ่าต่าง ๆ ในเอธิโอเปีย ประมาณ 85 ชนเผ่า ทั้งเรื่องราวความเชื่อ วิถีชีวิต การสู้รบ การแต่งกาย มีห้องนิทรรศการเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีตั้งแต่เกิดจนถึงตาย

St. George Cathedral

โบสถ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1896 เพื่อระลึกถึงนักบุญจอร์จ ผู้นำพาชัยชนะมาสู่ชาวเอธิโอเปียในการต่อสู้กับการรุกรานของอิตาลีเมื่อครั้งสู้รบที่แอดวา

Menelik II Square

จัตุรัสศูนย์กลางเมือง เป็นจุดเริ่มต้นหลักกิโลเมตรที่ 0 ของเส้นทางหลวงทุกสายของเอธิโอเปีย ภายในจัตุรัส มีอนุสาวรีย์ขนาดใหญ่ของจักรพรรดิ์เมเนลิคที่ 2 ผู้สร้างเมืองหลวงแห่งนี้ขึ้น

Addis Merkato

ตลาดกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกาตะวันออก  อยู่ระหว่างกรุงไคโร ประเทศอียิปต์ กับเมืองโจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้  เป็นตลาดที่จำหน่ายของทุกชนิด ตั้งแต่ธัญพืช เครื่องเทศนานาชนิด เสื้อผ้า เครื่องใช้ เครื่องเหล็ก อาวุธ งานหัตถกรรม เครื่องประดับ โดยเฉพาะเครื่องเงิน และทอง ซึ่งเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงของเอธิโอเปีย ปิดท้ายวันด้วยการขึ้นไปชมพระอาทิตย์ตก พร้อมวิวพาโนรามาของเมืองแอดดิส อบาบา บนยอดเขาเอนโตโต  Entoto Hill

LALIBELLA

ตั้งอยู่ในระดับความสูง 2,500 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ในช่วงปลายศตวรรษที่ 12  เป็นที่รู้จักกันในชื่อ โรฮา (Roha) และเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับโบสถ์ศิลาขนาดใหญ่  เนื่องจากกษัตริย์แห่งลาลิเบลล่า เป็นผู้มีความศรัทธาในศาสนา พระองค์มีพระบัญชาให้สร้างโบสถ์ศิลาขนาดใหญ่  ใช้สถาปัตยกรรมท้องถิ่นด้วยการขุดลงไปในพื้นหิน จากนั้นจึงแกะสลักหินรอบด้านออกให้เป็นร่องกว้างทั้งสี่ด้าน แล้วจึงสกัดเข้าไปด้านใน โดยใช้เครื่องมือพื้นฐานเพียงค้อน และสิ่วในการก่อสร้าง  และยังเป็นการประกาศอำนาจให้อาณาจักรอักซุม ทางตอนเหนือได้ประจักษ์

Bet Giorgis

โบสถ์ศิลาแห่งเซนต์จอร์จ  เป็นโบสถ์ศิลาที่โดดเด่นที่สุด ตั้งแยกออกจากกลุ่มโบสถ์ศิลาอื่น ๆ บนลานหินลาดทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของตัวเมือง ชาวเอธิโอเปียสร้างโบสถ์นี้ด้วยการสกัดหินภูเขาไฟทั้งก้อน  มีระบบการระบายน้ำที่ชาญฉลาด  มีการตกแต่งที่งดงามวิจิตรด้วยการแกะสลัก  นับเป็นงานศิลปะทางคริสต์ศาสนาที่สะท้อนความเชื่อและความศรัทธาได้อย่างชัดเจน

The Group of  Rock-Hewn Churches

กลุ่มโบสถ์ศิลาโบราณ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม สะท้อนสภาพความยึดมั่นในศาสนา โดยมีผู้เดินทางมาแสวงบุญที่กลุ่มหินโบราณ อาทิ กลุ่มแรก  ประกอบด้วยโบสถ์ 6 หลัง อาทิ  Bet Medhane Alem (House of the Redeemer of the world), Bet Maryam (The House of Mary)  และ หลุมศพของอดัม (Tomb of Adam)

ส่วนโบสถ์ศิลากลุ่มสอง  ประกอบด้วยโบสถ์ 5 หลัง  อาทิ Bet Abba Libanos และ Bet Gabriel-Rufael (The House of Gabriel and Raphael หรือ The House of Archangels) ซึ่งมีฐานะเป็นพระราชวังหลวงแห่งลาลิเบล่า  และมีอุโมงค์ใต้ดินเชื่อมต่อโบสถ์แต่ละหลัง โดยโบสถ์ศิลากลุ่มสองนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ (World Heritage Site)

MAKELE

นำท่านเดินทางเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของดินแดนอารยธรรมโบราณ ที่เปิดกว้างรับศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลามเอาไว้ในอ้อมกอดอย่างเสมอภาค

Mekelle Museum

แต่เดิมเป็นพระราชวังแห่งจักรพรรดิ์ โยฮานเนสที่ 4 ซึ่งพระจักรพรรดิ์ ได้คัดเลือกเมืองเมคเคเล ให้เป็นเมืองเอก ตั้งฐานที่มั่นการบริหารงานบ้านเมือง และสร้างพระราชวังที่งามสง่าในปี ค.ศ. 1870

Edaga Seni – Open Air Market

ตลาดกลางแจ้งอีดาก้า เซนิ  ตลาดนัดวันจันทร์ ที่มีชื่อเสียงอย่างมาก รายล้อมไปด้วยหมู่อาคาร หลังคาโค้ง ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ในแง่ประวัติศาสตร์  บริเวณตลาดแห่งนี้ เป็นที่ซึ่งเครื่องบินรบของอังกฤษ ได้ทำการจู่โจมทางอากาศ เพื่อสนับสนุนคำสั่งบัญชาการของจักรพรรดิ์ Haile Selassie ในการต่อสู้กับการปฎิวัติของชาวนา ซึ่งเหตุการณ์นี้ถูกจดจำในชื่อว่า First Woyane ในปี ค.ศ. 1943

The Church of Abreha – we – Atsbeha

โบสถ์หินโบราณ อเบรฮา วี อัทส์เบฮ่า  เป็นหนึ่งในโบสถ์ที่ดีที่สุด และใหญ่ที่สุดของกลุ่มโบสถ์หินแคว้นทิเกรย์  โดยสร้างขึ้นเพื่อถวายแด่กษัตริย์แห่งอักซุมทั้งสองพระองค์ที่มีพระนามว่า อเบรฮา Abreha และ อัทส์เบฮ่า Atsbeha ตำนานของเอธิโอเปียกล่าวไว้ว่ากษัตริย์ทั้งสองพระองค์เป็นผู้รับเอาศาสนาคริสต์เข้ามาสู่ดินแดน แถบนี้ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 4

ROADTRIP

เข้าสู่ทริปผจญภัยในดินแดนที่สุดแสนจะทุรกันดารแต่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ขับรถตะลุยมุ่งหน้าเข้าสู่เขตภูมิประเทศ ที่ได้ชื่อว่าแห้งแล้ง และโหดหินที่สุด

Danakil Depression  

แอ่งดานาคิล แอ่งรูปพัดขนาดใหญ่ บนทะลทรายดานาคิล ที่อยู่ในเขตสามเหลี่ยมอะฟาร์  (Afar Triangle)   ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหุบเขาทรุดเกรตริฟต์แวลลีย์ Great Rift Valley ที่พาดผ่านแอฟริกาตะวันออก แต่ใครจะเชื่อว่า ในดินแดนที่แห้งแล้ง จนมีคนขนานนามว่า “ดินแดนแห่งความตาย” จะมีภูมิทัศน์ที่งดงามแปลกตา  และมีจุดที่ต้องแวะเยือนหากต้องการสัมผัสประสบการณ์เดินทางที่ท้าทายไม่เหมือนใคร

Berhale

เมืองนี้เป็นชุมทางขบวนคาราวานอูฐ ที่เดินทางเข้าออกระหว่างแอ่งดานาคิล กับที่ราบสูงตอนเหนือ  เพื่อขนถ่ายเกลือที่ได้จากการทำเหมืองเกลืออันมีชื่อเสียงในเขตทะเลทรายดานาคิลแห่งนี้ ที่ยังใช้การขนส่งโดยคาราวานอูฐเท่านั้น

Hamed Ela

หมู่บ้านฮาเมด อีล่า ชุมชนสุดท้ายที่มีประชากรราว 500 คน เป็นเบสแคมป์ และปากประตูสู่แอ่งดานาคิล  ชุมชุนแห่งนี้มีเพียงบ้านแบบกระท่อมที่สร้างขึ้นจากกิ่งไม้เล็ก ๆ สำหรับชนพื้นเมืองที่ยังชีพด้วยการทำเหมืองเกลือในแอ่งดานาคิลเท่านั้น   สัมผัสประสบการณ์การเดินเทรกกิ้งร่วมกับชนเผ่าอะฟาร์ ระหว่างทางเข้าสู่หมู่บ้านฮาเมดอีล่า

Do You Know?

Afar Tribe  ชนเผ่าอะฟาร์ มีเชื้อสายชนเผ่าแอฟริกันโบราณ  อาศัยอยู่ในดินแดนที่แยกออกมาในปัจจุบัน คือ เอธิโอเปีย, จิบูตี และโซมาเลีย  โดยอะฟาร์จะเลือกอาศัยอยู่ห่างไกลผู้คนในทะเลทราย จึงมีคนขนานนามว่า เป็นชนเผ่าผู้ทรหด และอดทนอยู่กับความร้อน ความแห้งแล้งมากที่สุด

DODOM หมู่บ้านโดดอม  ตั้งอยู่เชิงภูเขาไฟเอร์ตา อาเล ( Erta Ale) เส้นทางจะผ่านจากทะเลทราย สลับกับทุ่งลาวาแข็ง  โอเอซิสพร้อมแนวต้นปาล์มระหว่างทาง  เมื่อใกล้ถึงที่หมาย จะได้เห็นภาพอันน่าพิศวงของภูเขาไฟขนาดใหญ่ห้าลูกเรียงกันเป็นแนวโค้งยาว 80 กม. จนเข้าสู่ เขตแคมป์โดดอม ที่ประกอบไปด้วยกระท่อมหลายหลังของชนเผ่าพื้นเมืองอะฟาร์

Erta Ale

ภูเขาไฟเอร์ตา อาเล่ ภูเขาไฟที่ยังมีพลัง และติดอันดับหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีเสน่ห์มากที่สุด และท้าทายที่สุดในเอธิโอเปีย เป็นภูเขาไฟรูปโล่ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 30 กิโลเมตร และปากปล่องภูเขาไฟกว้างราว 1 กิโลเมตร  เป็น 1 ใน 4 ภูเขาไฟ ที่มีทะเลสาบลาวาร้อนระอุแดงฉานไหลวนอยู่ในปล่อง นิยมมาชมตอนกลางคืน แนะนำให้อยู่ในความควบคุมของผู้เชี่ยวชาญหรือมัคคุเทศก์ และควรสวมหน้ากาก เพื่อกรองกลิ่นก๊าซเวลาชม

Asebo Salt Mine (Ragad)

เหมืองเกลืออาเซโบ อยู่ทางตอนเหนือของแอ่งดานาคิล ที่นี่คุณจะได้ชมกรรมวิธีการสกัดเกลือออกจากพื้นดิน ตัดเป็นก้อนสี่เหลี่ยม และบรรทุกใส่หลังขบวนคาราวานอูฐ เพื่อขนส่งออกไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วแอฟริกาตะวันออก  โดยเหมืองเกลือนี้เกิดจากการเคลื่อนที่ของเปลือกโลก ทำให้เกิดรูปร่างแปลกตาเป็นแอ่งยุบที่ตัดขาดจากทะเลแดง

Dallol Volcano

ภูเขาไฟดัลลอล ตั้งอยู่ตอนเหนือสุดของหุบเขาทรุดเกรทริฟต์วัลเลย์  โดยมีจุดลึกที่สุดที่ 116 เมตร  มีอุณหภูมิสูงกว่า 50 องศาเซลเซียส ที่นี่ท่านจะได้ชมปากปล่องภูเขาไฟ ที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟครั้งสุดท้ายในปี ค.ศ. 1926 เต็มไปด้วยทุ่งลาวาแข็ง ทุ่งกำมะถันสีเหลืองอร่าม สลับกับทุ่งเกลือสีขาวโพลน และน้ำพุร้อน นับเป็นความมหัศจรรย์ทางธรณีวิทยาอย่างยิ่ง

YEHA

เยฮา เมืองหลวงแห่งแรกของอาณาจักรอักซุม  ที่มีการสืบทอดวัฒนธรรมหลากหลายแขนงจากอาณาจักรอักซูไมท์  ที่เยฮาเราจะได้สัมผัสความรุ่งเรืองของอาณาจักรผ่านหลักฐานทางโบราณคดีหลากหลายรูปแบบ

Great Temple of the Moon

มหาวิหารแห่งจันทรา  เป็นวิหารที่เก่าแก่ที่สุดในเอธิโอเปีย ในสถาปัตยกรรมซาเบียน (Sabaean)  มีอายุร่วมกับซากโบราณสถานที่เก่าแก่ที่สุดในคาบสมุทรอาระเบียตอนใต้ ราว 700 ปีก่อนคริสต์ศักราช  สภาพค่อนข้างสมบูรณ์ เนื่องจากอยู่ในเขตทะเลทรายซาฮารา  ทำให้ได้รับการรักษาไว้ได้อย่างดีเยี่ยม

AKSUM

อาณาจักรอักซุม ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเอธิโอเปีย โดยชาติพันธุ์ของคนกลุ่มแรกที่อพยพเข้ามาอาศัยบริเวณจงอยแห่งแอฟริกา (Horn of Africa) และเริ่มหล่อหลอมเป็นอาณาจักรอักซุมเมื่อประมาณ 100 ปีก่อนคริสต์กาล โดยชื่อ อักซุม หมายถึง “ความเกรียงไกร”  มีการติดต่อกับอาณาจักรกรีก โรมัน และดินแดนแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ผ่านทางการค้าผลผลิตเกษตร ทองคำ และงาช้าง จนมีอิทธิพลเหนือดินแดนชายฝั่งทะเลแดง ซึ่งยุคทองของอาณาจักรอยู่ในช่วงค.ศ. ที่ 4

Obelisk

ซากโบราณสถานโอเบลิสก์อันยิ่งใหญ่แห่งนี้ อยู่ในช่วงศ.ต. 1-13 ประกอบด้วย แท่งหินรูปปิระมิดแท่งสูง และมียอดเป็นรูปโค้ง สลักจากหินแท่งเดียว เพื่อแสดงถึงการเป็นตำแหน่งที่ตั้งสำคัญ อาทิ สุสานหลวง ปราสาทโบราณ หรือเช่นที่ ลานประวัติศาสตร์ศิลาจารึก เป็นบริเวณที่มีโอเบลิสก์กว่า 120 แท่ง ตั้งตระหง่านอยู่ทั่วลาน

Tsion Mariam Church หรือ Chruch of Our Lady Mary of Zion

โบสถ์คริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ ที่มีความสำคัญมากที่สุดในเอธิโอเปีย สร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่เก็บรักษาสมบัติล้ำค่าของคริสตจักร หรือ “หีบพันธสัญญา”  มีเพียงผู้รักษาเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงภายในโบสถ์ได้ และผู้รักษาหีบพันธสัญญา ยังถูกห้ามไม่ให้ออกจากโบสถ์  และห้ามพูดคุยกับคนภายนอกอีกด้วย

Simien Mountains National Park

อุทยานแห่งชาติซีเมี่ยน อุทยานภูเขาที่มีภูมิทัศน์ตระการตาที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ประกอบด้วยยอดเขาหยักรูปฟันเลื่อย ลึกลงไปราว 1,500 เมตร และได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติในปี ค.ศ. 1978 หินทั้งหมดเป็นหินบะซอลต์ที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกและการกัดกร่อนโดยลมและน้ำจนมีรูปร่างชวนอัศจรรย์  อีกทั้งมีสัตว์ป่าหายาก ไม่ว่าจะเป็น บาบูนเชเลดา, กวางผาวาเลีย , จิ้งจอกซีเมี่ยน และหมาป่าเอธิโอเปีย  รวมถึงพืชพรรณแบบแอฟริกัน-อัลไพน์

GONDAR

เมืองหลวงเก่าของเอธิโอเปีย อายุมากว่า 200 ปี สร้างขึ้นโดยจักรพรรดิ์ Fasilides ในช่วงราวปีค.ศ. 1635 มีความเจริญก้าวหน้า และเป็นเมืองกสิกรรมหลักในยุคนั้น  นอกจากนี้ ได้รับสมญาว่า เมืองแห่งโบสถ์  เนื่องจากมีโบสถ์จับกลุ่มอย่างหนาแน่นทั้งขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ มากถึง 44 หลัง

Castles of Gondar  

หมู่ปราสาทแห่งเมืองกอนดาร์   ที่ประกอบด้วยสถานที่สำคัญ อาทิ พระราชวังอิยาสุ Iyasu’s Palace, ห้องจัดงานเลี้ยงดาวิท  (Dawit’s Hall) , โรงม้าหลวง, ปราสาทเมนเตวับ (Mentewab’s Castle) โบสถ์ประจำเมือง, สระน้ำของจักรพรรดิ์ฟาสิลิเดส ที่ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่เรียกว่า Timkat หรือเทศกาลฉลองการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์ ทุกเดือนมกราคมตามปฏิทินจูเลี่ยน

Debre Birhan Selassie

โบสถ์เดเบร เบอร์ฮาน เซลาสซี่  โบสถ์ที่งดงามที่สุดในบรรดาโบสถ์ทั้ง 44 แห่ง กล่าวกันว่าโบสถ์แห่งนี้สร้างโดยองค์จักรพรรดิ์ แต่ปกป้องดูแลโดยประมุขทูตสวรรค์ และยังเป็นต้นแบบของศิลปะทางคริสต์ศาสนาแห่งเอธิโอเปียด้วย

BAHIR DAR

บาฮีร์ดาร์ เมืองใหญ่อันดับสามรองจากแอดดิส อะบาบา และดิเร ดา เป็นเมืองที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก เมื่อปีค.ศ. 2002  มีการจัดการด้านสังคม ชุมชนที่ดีและเข้มแข็ง จึงปลอดภัยจากอาชญากรรมรุนแรง นับเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอธิโอเปีย

Lake Tana

ทะเลสาบทานา เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ มีพื้นที่ประมาณ 3,600 ตารางเมตร  ตั้งอยู่บนที่ราบสูงทางตะวันตกเฉียงเหนือของเอธิโอเปีย ในระดับความสูง 1,840 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล เป็นหนึ่งในทะเลสาบที่งดงามที่สุดของหุบเขาแห่งแอฟริกาตะวันออก กิจกรรมแนะนำคือการแวะชมโบสถ์บนเกาะในทะเลสาบทานา ที่มีจิตรกรรมฝาผนังเก่าแก่ที่มีความงดงาม  นอกจากนี้ทะเลสาบทานายังเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำบลูไนล์  ซึ่งไหลไปรวมกับแม่น้ำไวท์ไนล์ ที่ประเทศซูดาน กลายเป็นแม่น้ำไนล์ ที่มีความยาวที่สุดในโลกกว่า 6,650 กิโลเมตร  และต้องไม่พลาดแวะชมน้ำตกบลูไนล์ (Blue Nile Falls) ที่สวยงามน่ามหัศจรรย์

สนใจเดินทางสู่ เอธิโอเปีย
โทร. 098 885 8842 / 098 865 2094

Close