• อิหร่าน ตามรอยอารยันเปอร์เซีย

  อิหร่าน
  เดิมประเทศอิหร่านใช้ชื่อประเทศว่าเปอร์เซีย โดยในสมัยต่อมาในช่วงที่เยอรมนีรุ่งเรืองในยุโรป กษัตริย์เปอร์เซียเปลี่ยนชื่อประเทศเป็นประเทศอิหร่าน ซึ่งแปลว่าประเทศของชาวอารยัน (Aryan/ Arian) เพื่อให้ชื่อประเทศมีความเกี่ยวโยงกับเชื้อชาติดั้งเดิม เพื่อหวังผลทางการเมืองระหว่างประเทศในขณะนั้น และภายหลังการปฏิวัติอิสลามเมื่อปี ค.ศ. 1979 ชื่อทางการของประเทศอิหร่านได้เปลี่ยนเป็น Islamic Republic of Iran จนถึงทุกวันนี้ นักประวัติศาสตร์เชื่อว่าชาวอิหร่านหรือเปอร์เซียในขณะนั้น เข้ามาค้าขายและเผยแพร่ศาสนาในบริเวณสุวรรณภูมิตั้งแต่ก่อนสมัยอยุธยาและในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี คนไทยนิยมเรียกชาวเปอร์เซียว่า แขกเทศหรือแขกเจ้าเซน โดยชาวเปอร์เซียเฉพาะสมัยพระเจ้าธรรมราชาและพระนารายณ์มหาราช มีชาวอิหร่านเข้ามารับราชการเป็นจำนวนมาก โดยที่สำคัญคือพระยาเฉกอะหมัด (Shake Ahmad) หรือเจ้าพระยาบวรราชนายก ปฐมจุฬาราชมนตรี ต้นสกุลบุนนาค

 • ขชุราโห ออร์ชา สาญจี อชัญต้า เยือนหมู่มรดกโลก มัธยประเทศ มหาราษฏร์

  ขชุราโห ออร์ชา กวาลิเออร์ สาญจี อชัญต้า-เอลโรล่า เยือนหมู่มรดกโลกจากมัธยประเทศ-มหาราษฏร์
  รัฐมัธยประเทศ Madhya Pradesh ตั้งอยู่ตรงกลางของประเทศอินเดียพอดิบพอดีจนได้ชื่อเล่นว่า “หัวใจของอินเดีย” มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของอินเดีย มีประชากรถึง 75 ล้านคน เป็นรัฐที่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำของอินเดีย แม้จะไม่ติดทะเลแต่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นรัฐที่มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอันดับต้นๆของอินเดีย ด้านการท่องเที่ยว รัฐมัธยประเทศก็ไม่น้อยหน้าใคร แม้จะยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักของคนต่างชาติแต่ก็มีนักท่องเที่ยวอินเดียมาเที่ยวในรัฐนี้ปีละมากโข เมื่อปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวถึง 63 ล้านคน มีสถานที่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของ UNESCO ถึง 3

 • ศรีลังกา-มัลดีฟส์ ตามรอยพุทธองค์สู่ลงกา

  ศรีลังกา (Sri Lanka) หรือชื่อทางการว่า สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา (Democratic Socialist Republic of Sri Lanka) เป็นเกาะเล็กๆในมหาสมุทรอินเดียใกล้ชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของอนุทวีปอินเดีย และเป็นเกาะที่คนไทยรู้จักกันดีในชื่อ “เกาะลังกา” มาตั้งแต่สมัยโบราณ เพราะเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่นับถือพระพุทธศาสนาฝ่าย “เถรวาท” ที่มั่นคงและมีบทบาทสำคัญในการเผยแผ่ธรรมะ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอย่างยิ่งประเทศหนึ่ง ในอดีตมีชื่อเรียก ได้แก่ ลงกา ลังกาทวีป สิงหลทวีป และ ซีลอน ซึ่งเป็นชื่อที่ใช้ในสมัยอาณานิคมจนถึง พ.ศ. 2517 (ค.ศ.1974)

 • วิชัยนคร สู่ไฮเดอราบาด ย้อนรอยอารยะแห่งเดคคาน

  ทริปเจาะลึกอารยะธรรม ประวัติศาสตร์ และธรรมชาติงดงามแห่งที่ราบสูงเดคคาน แห่งอินเดียใต้ อันประกอบไปด้วย 3 รัฐใหญ่ๆ อานธรประเทศ ,กรณาฏกะ และรัฐเตลังคานา ที่มีอารยธรรมอันรุ่งเรือง มีเอกลักษณ์แตกต่างจากอินเดียตอนเหนือ
  ประวัติศาสตร์อารยธรรมบนที่ราบสูงเดคคาน เริ่มต้นหลังจากพวกอารยันบางพวกที่อพยพมาพร้อมๆกันกับพวกที่เข้ารุกรานอินเดียตอนเหนือได้แยกทางและอพยพลงมาสู่ทางตอนใต้ จนในที่สุดก็ข้าม ภูเขาวินธัย (Vindhya) แล้วเดินทางข้าม แม่น้ำนาร์บาดา (Narbada) และเทือกเขาสัตปุระเข้ามาสู่ ที่ราบสูงเดคคาน (Deccan plateau) ที่อยู่บริเวณต้น แม่น้ำโคธาวารี (Codavari) และ แม่น้ำกฤษณา (Krishna)

Close